Avis

AVIS - HISTÓRIA A SÚČASNOSŤ

Spoločnosť AVIS založil v roku 1946 Warren Avis na letisku Willow Run v Detrote v USA ako lokálnu autopožičovňu. Dnes, už ako medzinárodná požičovňa automobilov, vlastní vyše 4 000 kancelárii vo viac ako 170 krajinách sveta, prostredníctvom ktorých prenajíma vyše 500 000 vozidiel. AVIS pritom predstavuje vedúcu spoločnosť vo svete v oblasti požičiavania a správy automobilov. Slogan "We try harder" - "Vynakladáme viac úsilia", ktorý má povesť jedného z najznámejšich reklamných sloganov na svete, sa stal vyjadrením firemnej filozofie zamestnancov spoločnosti, pričom základným kritériom činnosti AVIS-u je neustále skvalitňovanie ním poskytovaných služieb.

AVIS LEASE SLOVENSKO

Od novembra 1996 pôsobí AVIS aj na Slovensku. V priebehu jedenástich rokov svojho pôsobenia dosiahla výrazné úspechy vo veľkosti automobilového parku, v množstve ponúkaných kategórii vozidiel a rovnako i v kvalite služieb a ponúkaných produktov, medzi ktoré patrí i operatívny leasing . Sprístupnením svojich služieb na celom území krajiny sa AVIS stal celoslovensky pôsobiacou spoločnosťou.

Pre ďalšie skvalitňovanie a sprehľadnenie AVISom ponúkaných služieb došlo v roku 2003 k vytvoreniu samostatnej divízie AVIS Lease, ktorej hlavná činnosť je zameraná výlučne na poskytovanie služieb v oblasti operatívneho leasingu motorových vozidiel. Počas tohto i keď nie príliš dlhého obdobia samostatného pôsobenia, si značka AVIS Lease nie len udržala, ale práve sústredením svojho úsilia a využívaním medzinárodných skúsenosti, vysoký štandard AVIS dokázala posunúť ďalej.

PREČO OPERATÍVNY LÍZING OD AVIS LEASE

Našim cieľom je, aby spoločnosť AVIS Lease bola pre zákazníka vždy prvou voľbou pri výbere operatívneho lízingu a to prostredníctvom vysokého štandardu nami poskytovaných služieb, poctivého prístupu a seriózneho riešenia. Cieľavedomo sa pri tom usilujeme o to, aby sme vyhoveli potrebám našich klientov.

ČO NÁS VYSTIHUJE A ČÍM SA ODLIŠUJEME

 • Individuálny prístup
  Vieme nielen rozprávať, ale aj počúvať
 • Profesionalita
  Rýchlosť, presnosť a spoľahlivosť sú naše staršie sestry
 • Serióznosť
  Ponúkame len to, čo vieme splniť
 • Flexibilita
  "Nedá sa" je pre nás neznámy pojem
 • Záujem a spolupráca
  Pracujeme tak, aby náš prístup zodpovedal Vašim potrebám a želaniam

Čo iní sľubujú, AVIS Lease plní!

Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)