Avis

PRÍNOS

S operatívnym leaingom od AVIS Lease môžete len získať:

 • akontácia - 0%
  zníženie počiatočných nákladov
 • pravidelné garantované splátky
  stabilita Cash Flow, vyššia likvidita
 • možnosť voľby doby prenájmu
  zvyčajne 12 až 48 mesiacov, rýchlejšia inovácia autoparku, spoľahlivosť
 • splátky len z amortizovanej časti hodnoty auta
  zo skutočného ekonomického opotrebenia
 • výhodnejšie podmienky pri nákupe a poistení vozového parku
  zľavy z obstarávacej ceny auta, náhradných dielov a pneumatík, výhodné sadzby poistného
 • žiadne problémy s odpredajom ojazdených vozidiel
  na konci zmluvného vzťahu nájomca vozidlo vracia leasingovej spoločnosti
 • komplexné riadenie autoparku
  úspora nákladov na personál, administratívu a rozvoj autoparku
 • možnosť zabezpečenia kompletnej administratívy
  ušetrenie administratívnej práce týkajúcej sa nákupu vozidiel, ich správy, servisu a opráv, poistných udalostí
 • financovanie „mimo súvahy“
  daňovo uznateľné náklady
 • možnosť využitia poradenstva
  zariadenie a prenájom vozového parku
 • možnosť využitia náhradných vozidiel
  bezplatne alebo za zvýhodnené ceny od AVIS Rent a Car (podľa charakteru podmienok nájmu)
 • 24-hodinová cestná asistenčná služba
  AVIS Lease Assistance
Feedback

Opýtajte sa nás na akúkoľvek otázku na ktorú neviete nájsť odpoveď, Ask Avis.

Opýtajte sa teraz

Ak máte akúkoľvek pripomienku, skúsenosť s nami, s AVISom, či pozitívnu alebo negatívnu, napíšte na Tell Avis

Povedzte nám

Ask Avis

Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť

Tell Avis

Pozitívna    Negatívna    Neutrálna   
Hlavné mesto Slovenskej republiky?

(Bratislava)


Späť
Táto stránka využíva cookies, aby sme mohli pre Vás zabezpečiť najlepšiu skúsenosť, ktorú môžeme ponúknuť. Pre využitie všetkých funkcionalít musíte mať cookies povolené. (Cookies máte povolené.)