Asistencia

Asistencia, poistné udalosti, servisy, poškodenia

S AVISom ste na cestách vždy v bezpečí. 

Neviete komu pri nehode či závade zavolať? Neviete ako pri poškodení vozidla postupovať?

V tomto článku sa dozviete tie najdôležitejšie informácie, ako postupovať v takýchto situáciách. 

1. Závady na vozidle a asistencie výrobcu vozidla

V prípade závady na vozidle, ktoré je v záruke je potrebné navštíviť respektíve kontaktovať výhradne autorizovaný servis výrobcu automobilu. Pokiaľ vozidlo nie je pojazdné, je potrebné kontaktovať konkrétnu asistenčnú službu výrobcu automobilu. Telefónne čísla na výrobcov automobilov nájdete priamo na ich webových stránkach.

2. Nehody, poškodenia a hlásenie poistných udalostí

    V prípade nehody alebo vzniku poškodenia na vozidle je nevyhnutné bezodkladne oznámiť túto skutočnosť Prenajímateľovi,

    no predovšetkým príslušnej poisťovni v zmysle platných poistení na prenajatom vozidle. 

    a) Pokiaľ nie ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky,

    zatiaľ čo vinník je povinný nahlásiť poistnú udalosť z jeho povinného zmluvné poistenia. 

    b) Pokiaľ ste vinníkom nehody je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z oboch poistení vo Vašej réžii. 

    c)  Pokiaľ je vinník neznámy je nevyhnutné nahlásiť poistnú udalosť z havarijnej poistky.

    V  prípadoch a) a b) je potrebné s druhou zúčastnenou stranou plnohodnotne vypísať a obojstranne podpísať nehodový protokol,

    ktorý je nevyhnutné priložiť k nahláseniu poistnej udalosti.

    Okrem poisťovne je nevyhnutné nahlásiť každú závadu, poškodenie či poistnú udalosť bezodkladne prenajímateľovi a zaslať fotografie, nehodový protokol a všetky náležitosti na email fleet@avis.sk. 

    Poistnú udalosť je možné nahlásiť nasledujúcimi spôsobmi:

    a) Cez webovú stránku poisťovne na nasledujúcich odkazoch:

         i) Allianz online hlásenie poistnej udalosti

         ii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - havarijne poistenie

         iii) Allianz online hlásenie poistnej udalosti - povinné zmluvné poistenie

    b) Telefonicky na čísle 0800 122 222, voľba č. 2. Vyplnený nehodový  protokol je potrebné následne poslať na doklady@allianz.sk.

    c) alebo osobne na ktorejkoľvek z pobočiek poisťovne Allianz.

    V prípade, že Vaše vozidlo nie je pojazdné z dôvodu poškodenia počas poistnej udalosti, kontaktujte výhradne asistenčnú službu Allianz Assistance. Oprava vozidla je možná výhradne v zmluvných servisných strediskách spoločnosti AVIS, ktoré môžete nájsť v sekcii servisná sieť.

3. Odstránenie škôd pred vrátením vozidla

    Všetky škody na vozidle spôsobené počas prenájmu ste povinný odstrániť ešte počas prenájmu, teda pred odovzdaním vozidla Prenajímateľovi. V opačnom prípade Vám tak hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka poplatkov, ktorý môžete nájsť v sekcii dokumenty. Vozidlo je potrebné odovzdať bez akýchkoľvek poškodení s výnimkou bežného opotrebovania vozidla v zmysle podmienok na preberacom protokole. Všetky poškodenia, ktoré nepodliehajú miere akceptácie podľa preberacieho protokolu Vám budú účtované na základe cenníka spomínaného vyššie.

4. Garančná servisná prehliadka vozidla

     Počas prenájmu je rovnako Vašou povinnosťou zúčastniť sa garančnej servisnej prehliadky vozidla danej výrobcom vozidla riadne a včas. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti Vám hrozia sankcie v zmysle zmluvy o nájme dopravného prostriedku, respektíve cenníka. Povinnú servisnú prehliadku vozidla môžete absolvovať výhradne v prenajímateľom zvolených servisných strediskách. Preto v prípade potreby vykonania servisnej prehliadky, je potrebné kontaktovať fleetové oddelenie AVIS na tel. čísle - +421 902 933 887 alebo e-mailom na fleet@avis.sk kvôli nasmerovaniu do správneho servisného strediska podľa modelu a značky vozidla. 

V prípade akýchkoľvek nejasností pred, počas, či po prenájme neváhajte kontaktovať naše call centrum na tel.č. 02 2030 2100 alebo na info@avis.sk.

;