Verejný sektor

AVIS Lease je už viac ako 25 rokov partnerom verejnej a štátnej správy a poskytuje tak ako zodpovedný hospodársky subjekt svoje profesionálne služby v oblasti operatívneho leasingu a správy vozového parku nie len súkromnému sektoru.

Naše skúsenosti a pokročilé technológie v oblasti systémov na správu vozového parku nám pomáhajú dosahovať maximálnu efektivitu, ktorú verejný sektor potrebuje.

Prečo je operatívny leasing AVIS Lease pre verejný sektor správnym a spoľahlivým partnerom: 

 • akontácia - 0% zníženie počiatočných nákladov
 • pravidelné splátky v garantovanej výške
 • možnosť voľby doby prenájmu zvyčajne na 24 až 72 mesiacov
 • rýchlejšia inovácia autoparku garantuje jeho spoľahlivosť
 • splátky len z amortizovanej časti hodnoty auta zo skutočného ekonomického opotrebenia
 • výhodnejšie podmienky pri nákupe a poistení vozového parku, zľavy z obstarávacej ceny auta, náhradných dielov a pneumatík, výhodné sadzby poistného. To všetko je tiež minimalizácia manipulácie uvedených nákladových položiek a nezávislá kontrola z našej strany
 • žiadne problémy, starosti či dokonca manipulácie zamestnancov s odpredajom ojazdených vozidiel. Na konci zmluvného vzťahu nájomca vozidlo vracia leasingovej spoločnosti
 • komplexné riadenie autoparku a úspora nákladov na personál, administratívu a rozvoj autoparku
 • možnosť zabezpečenia kompletnej administratívy a ušetrenie administratívnej práce týkajúcej sa nákupu vozidiel, ich správy, servisu a opráv, poistných udalostí
 • financovanie „mimo súvahy“ a daňovo uznateľné náklady formou 1 mesačného nájomného
 • možnosť využitia profesionálneho poradenstva
 • možnosť využitia náhradných vozidiel bezplatne alebo za zvýhodnené ceny od AVIS Rent a Car (podľa charakteru podmienok nájmu)
 • 24-hodinová cestná asistenčná služba AVIS Lease Assistance
;